AAU logo

SCOPAS - Shaping Concepts, Practice and Advances in Social Work

Forskningsgruppen har fokus på at udvikle teoretiske perspektiver, begreber, modeller og praksisser, der kan styrke viden om, refleksion over og udvikling af socialt arbejde.

Dette gøres gennem eksperimenterende teoretisk, empirisk, metodisk og praksisrelevant forskning med fokus på velfærd og social forandring.
Forskningsgruppen arbejder aktivt med at fremme tværvidenskabelig empirisk og teoretisk forskning. Dette gøres gennem et fokus på følgende temaer:

  • Samspillet mellem ideer om velfærd, sociale problemer, velfærdsstat, socialpolitik, viden, værdier, styringsrationaler, teknologier, civilsamfund og socialt arbejde som profession og praksis gennem studier, der går på tværs af og udfordrer eksisterende kategoriseringer af socialt arbejde, sociale problemer og borgeren som individ og menneske i samfundet.
     
  • Socialt arbejdes vidensgrundlag og praksis i samfundet gennem udforskning af a) begreber i socialt arbejde fx helhedssyn, menneskesyn, sociale problemer, magt, forandring, relationer, inklusion, ressourcer, netværk, udviklingspotentialer, innovation og/eller, b) praksisser i socialt arbejde, fx samtaler, observationer, socialt gruppearbejde, lokalt samfundsarbejde og/eller c) upåagtede aspekter af socialt arbejde fx følelser, emotioner, krop og materialitet
     
  • Udviklinger i socialt arbejde på tværs af samfund, kulturer, velfærdsmodeller, velfærdspolitiske traditioner, organiseringer og professioner gennem metodekombination og udviklingen af komparative studier på tværs af lokale/globale sammenhænge.
     
  • Udvikling af teoretiske perspektiver, modeller, begreber og forskningsmetoder rettet mod forskning i og for socialt arbejde som profession og praksis.

 

 

Scopas: “Greek sculptor and architect of the late classical period who was ranked by ancient writers with Praxiteles and Lysippus as one of the three major sculptors of the second half of the 4th century BC. Scopas was influential in establishing the expression of powerful emotions as artistic themes” (Encyclopædia Britannica).