AAU logo

Projekter

SCOPAS har forskningsprojekter som involverer, udføres eller drives i samarbejde med andre aktører inden for forskning og praksis i socialt arbejde.
 

SOCPAS forskningsprojekter med støtte fra eksterne:

Menneskesyn i socialt arbejde – Velfærdspolitikker, teknologier og viden om mennesket (2014-2018).
Deltagere: Maria Appel Nissen (Projektleder), Mia Arp Fallov, Pia Ringø, Andreas Møller Jørgensen, Rasmus Hoffmann Birk, Jens Kjærulff.
Støttet af VELUX og VILLUM Fonden og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU.

 

Does Social Work Care? Exploring the relational, emotional and embodied practices of social services for vulnerable children and their families (2018-2021).
Deltagere: Maria Appel Nissen (Projektleder), Mie Engen, Line Søberg Bjerre, Andreas Møller Jørgensen.
Støttet af Danmarks Frie Forskningsråd og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.