AAU logo

NATIONALE OG INTERNATIONALE NETVÆRK

Gruppen tager aktivt kontakt til andre nationale og internationale forskere, grupper, netværk og miljøer, der kan udfordre og udvikle gruppens forskning i form af f.eks. gensidige besøg, oplæg, drøftelser af skriftligt arbejde og fælles forskningsansøgninger.