AAU logo

Forskningsgruppen

Forskningsgruppen

Forskningsgruppens kernemedlemmer og associerede medlemmer består af erfarne og yngre forskere med forskellige akademisk og forskningsmæssig baggrund inden for samfundsvidenskab og humanvidenskab. Forskerne har ekspertise i socialt arbejde med fx udsatte familier, voksne, børn og unge, mennesker med psykiske lidelser eller handicap, uddannelse og arbejde, boligområder og lokalsamfund, samt varierende teoretisk, empirisk, metodisk fokus på samfund, kulturer, viden, velfærdspolitikker, teknologier, professioner og praksisser i socialt arbejde. Disse ekspertiser og interesser sættes i spil med kollektive projekter, aktiviteter og samarbejder. Forskningsgruppen repræsenterer dermed ambitioner om at bedrive empirisk tværgående og teoriudviklende tværvidenskabelig forskning med det formål at udvikle forskning og praksis i socialt arbejde.

Medlemmer

Associerede medlemmer